autoškola rapid
+421 911 11 55 85 info@autoskolarapid.sk

Autoškola Rapid


§ 76 ods. 7 Zák. č. 8/2009  Z.z. o cestnej premávke znie: 

     Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole41a) alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.

OSOBITNÝ VÝCVIK

     Po prihlásení sa do osobitného kurzu v našej autoškole RAPID a absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby / kurz pozostáva z 11 hodín teórie, 6 hodín jázd a 1 hodiny oboznámenia sa s vozidlom /, Vám po jeho ukončení bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na skupinu B s harmonizovaným kódom " B 96 " . Po jeho doručení na dopravný inšpektorát, Vám bude udelený a vo Vašom vodičskom preukaze vyznačený na zadnej strane harmonizovaný kód  " B96 " .  Skúška sa v tomto prípade nerobí. Správny poplatok je 14,-€, uhrádza sa priložením E-kolku.  
    Všetky potrebné tlačivá Vám poskytneme, stačí ak nás navštívite u nás v autoškole, prípadne si ich stiahnete a vytlačíte  z našej webstránky zo sekcie " dokumenty "