autoškola rapid
+421 911 11 55 85 info@autoskolarapid.sk

Autoškola RapidTáto stránka bola vyvinutá pre potreby AŠ RAPID s.r.o. . Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. AŠ RAPID s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

AŠ RAPID s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Je prísne zakázané obsah webu kopírovať, napodobňovať alebo akýmkoľvek spôsobom kaziť jeho chod.

Všetky osobné údaje získava AŠ RAPID s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.