autoškola rapid
+421 911 11 55 85 info@autoskolarapid.sk

Autoškola Rapid

§ 78 ods. 2 Zák. č. 8/2009  Z.z. o cestnej premávke znie: 

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky, / to neplatí pre držiteľa vodičského oprávnenia na sk. B, kde po 2 rokoch praxe môže viesť vozidlá - motocykle sk. A1 avšak len a automatickou prevodovkou -tzv. skútre /
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 11 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,1 kW/kg, ktoré nie je odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom jeho výkonu,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky dosiahnutia veku ustanoveného zákonom na udelenie vodičského oprávnenia a absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

§ 78 ods. 3 Zák. č. 8/2009  Z.z. o cestnej premávke znie: 

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie je odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom jeho výkonu,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky dosiahnutia veku ustanoveného zákonom na udelenie vodičského oprávnenia a absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

             OSOBITNÝ VÝCVIK

     Po prihlásení sa do osobitného kurzu v našej autoškole RAPID a absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby / kurz pozostáva z 11 hodín teórie, 8 hodín jázd a 1 hodiny oboznámenia sa s vozidlom /, Vám po jeho ukončení bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na skupinu " A2 " / "  A " - motocykel s výkonom do 35 kW / motocykel bez obmedzenia výkonu. Po jeho doručení na dopravný inšpektorát Vám bude udelené vodičské oprávnenie skupiny " A2 " / "  A " . Podmienkou je samozrejme zároveň minimálne dvojročná prax vo vedení jednostopového vozidla skupiny A1 do 11kW resp. A2 do 35 kW. Skúška sa v tomto prípade nerobí. Správny poplatok je 14,-€, uhrádza sa priložením E-kolku.  

    Všetky potrebné tlačivá Vám poskytneme, stačí ak nás navštívite u nás v autoškole, prípadne si ich stiahnete a vytlačíte  z našej webstránky zo sekcie " dokumenty "